top of page

Úvod > Umění > Umělecké zastoupení

Umělecké
zastoupení

Naše společnost se rozhodla podpořit umělce na volné noze, vytvořením programu uměleckého zastoupení. Umělcům, kteří budou mít zájem o naše služby nabízíme záštitu a podporu jejich autorské tvorby pod naším jménem. Cílem tohoto projektu je podpořit výtvarníky a dát jim k jejich tvorbě obchodního a mediálního „parťáka“, který jim pomůže být vidět.

Podporujeme všechny umělce s vizuální tvorbou od malířství, sochařství, instalace, včetně digitální tvorby. Naší snahou je vytvořit platformu talentovaných umělců, kteří budou mít v naší společnosti oporu a útočiště k svobodnému projevu svých fantazií prostřednictvím jejich tvorby. 

Víme jak těžké to pro současné mladé výtvarníky může být, se v současné době prosadit a být vidět.

Artist at Work
Art Gallery

Prodávejte vlastní tvorbu
s Royalis

Vedle uměleckého zastoupení umožňujeme všem našim umělcům i zprostředkování prodeje jejich děl prostřednictvím našeho internetového obchodu. Celý obchodní i fakturační proces je zastřešen naší společností, díky čemuž se umělec nemusí o nic starat a plně se soustředit na svoji tvorbu.

Námi zastupovaní umělci mají díky spolupráci s naší společností prakticky nulové náklady na prodej svých děl. Díky našemu systému tak dostávají tvůrci svůj honorář v maximální možné výši.

Cílem naší společnosti není na autorech vydělávat, jako je tomu v mnohých případech zcela běžné, ale podpořit jejich tvorbu a ukázat, že to jde dělat i jinak.

Vystavujte
s Royalis

Společnost Royalis zastupované umělce nejen propaguje, ale snažíme se pro autory pořádat i výstavy, které jim pomáhají v šíření jejich tvorby do podvědomí široké veřejnosti. Pro výstavy hledáme vždy originální a unikátní řešení, včetně vhodných výstavních prostorů, s cílem zaujmout a oslovit pokud možno co nejširší obecenstvo.

Art Dealer

Zastoupení Autoři

WEB 2.jpg

Rady

malíř, sochař, grafik, designer

Místo pro Vás

vaše specializace

Místo pro Vás

vaše specializace

bottom of page