top of page

Úvod > Umění > Výstavy a akce > Intimní rozpravy

baner

20.4.2023 - EMPIRE HALL - SLOVANSKÝ DŮM - PRAHA
 

Erotické fantazie prožíváme vnitřně
ve svých tužbách, či zprostředkovaně
prostřednictvím vizuálních médií.

 

Otevřete svoji mysl, odložte předsudky a zcela se oddejte
intimním rozpravám

Vydejte se za hranice vlastní fantazie, objevte světy a nové pocity, které všichni toužíme prožít, ale nahlas o nich nemluvíme. Autorská výstava malíře, sochaře, grafika a designéra Radka "RADYHO" Weigla - INTIMNÍ ROZPRAVY, vám zprostředkuje výpravu do jiných dimenzí vaší touhy, fantazie, poznání a společenských témat.

29.jpg

O PROJEKTU

Intimní rozpravy je ucelená série maleb a plastik, které lze vnímat v několika vrstvách a úrovních. Přináší osobní i společenská témata v rafinovaném obalu tajemna, jímž musí člověk nejprve proniknout ve svém vlastním nitru a mysli, aby dokázal vnímat skutečnou krásu a jedinečnost, která ho obklopuje. Samotný název projektu se vyznačuje přímou jednoduchostí, avšak za ním se otevírá komplexní a velice rozmanitý svět nespoutané fantazie, symboliky a vrstveného obsahu, který lze číst, prožívat a vnímat všemi smysly.

Autor skrze svá díla rozehrává s divákem dialog, ve kterém ho vybízí k otevření mysli, ke snaze uvědomit si své já na tomto světě a ke schopnosti chápat a vnímat svět kolem nás. Jednotlivé obrazy přinášejí různé motivy a také různé styly malby. V sérii je možné obdivovat precizní realistickou malbu, lineární abstraktní malbu, stylizovanou geometrii či živelnou abstrakci s výraznou strukturou, ze které vyzařuje nejen atmosféra, ale i intenzita prožitků.

Rady se rozhodl tuto sérii děl vytvořit na základě vlastního pohledu na svět kolem sebe, ať už máme na mysli jednotlivce, nebo i společnost jako celek. Zahájení práce na této sérii se datuje k začátku roku 2020, kdy se společnost potýkala s následky rozhodování politiků v rámci virové pandemie.

Jednotlivá díla této série podněcují diváka k zamyšlení se nejen nad vizuálem celého motivu, ale zároveň jej vyzývají, aby se ponořil hluboko do svého nitra a fantazie a prožil onen okamžik sám za sebe.

Intimní rozpravy nejsou o sexu jako aktu, Intimní rozpravy jsou o člověku jako takovém, se vším, co k němu patří. Prostřednictvím intimity, kdy jsou naše nitra otevřená nejvíce, vstupují impulzy do našeho podvědomí a podněcují v nás vnitřní rozmluvu se sebou samým.

Radyho umělecké dílo vás má svléknout duševně úplně do naha a nechat vás rozhodnout, jestli převezmete iniciativu, nebo budete oním pasivním článkem.

FINAL color grade WEB.jpg

O AUTOROVI

Malíř, sochař, designér a grafik v jedné osobě, člověk s otevřenou myslí, svobodnou duší a smyslem pro progresivní perfekcionismus postavený na reálných výsledcích.

Tak by se dal stručně charakterizovat umělec Radek Weigl, který s nejnovějším projektem představuje také svůj umělecký pseudonym „Rady“, vycházející ze zjednodušené podoby jeho křestního jména.

Rady je s uměleckým světem spojen již od útlého dětství, kdy svůj talent podědil po jednom svém předkovi. Rady se proto rozhodl pro studium na uměleckoprůmyslové škole a pod vedením akademického malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře staršího vystudoval umělecký obor sochařství. Práci s hmotou, prostorem a světlem vnímal Rady jako tu, která v jeho srdci rezonovala více než malířství a dala mu možnost převádět nehmotné myšlenky a fantazii do skutečnosti definované hmotou, rozměrem a tvarem. Z ničeho vznikalo něco, na co bylo najednou možné si sáhnout. V tom Rady spatřoval krásu a jedinečnost uměleckého řemesla a také podstatu života. Podstatu života, kdy je za prací jedince vidět reálný a hmatatelný výsledek, který nejen že dělá radost jemu samotnému, ale navíc ve výsledku přináší radost jiným lidem. Byl to právě ředitel umělecké školy, který své studenty včetně Radyho  naučil  skutečně  vnímat  svět  kolem  sebe  a dívat se

na něj nejen očima, ale také svým vnitřním já.

V mladém umělci se tak probudila extrémně silná intuice, která postupem času s přibývajícími roky a životními zkušenostmi rostla do empatie a schopnosti kritického myšlení. Všechny tyto vlastnosti mu dnes dávají možnost vnímat svět s nadhledem, větší racionalitou a prožívat ho v mnohem  větším  klidu  a   spokojenosti.   Celý   tento   osobní

a umělecký proces, kterým Rady za svůj dosavadní život prošel, postupně formoval celou jeho osobnost do současné podoby.  Postupem  času  se  v něm probudila i malířská duše

a dnes je to právě malba, která naopak převažuje nad sochařstvím a designem.

Radyho díla v sobě skrývají hlubší podstatu, kterou ne každý bude schopen vnímat, ale právě z toho důvodu se umělec snaží  diváka  nasměrovat  a poradit mu, jak které dílo chápat

a na co se zaměřit. Radyho tvorba je určena široké veřejnosti, protože jak on sám říká, umění má sloužit lidem, vždycky tomu tak bylo a on se vždy bude snažit svoji tvorbu přinášet co nejširšímu publiku.

LOGO VÝSTAVY.png

Termín akce

20. dubna 2023

Místo akce

EMPIRE HALL - Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, 110 00 Nové Město, Praha

Vstupné

Na základě zakoupené vstupenky

(VYPRODÁNO)

Trvání výstavy

Jednodenní

Typ vernisáže

Komentovaný happening s doprovodným programem. Uzavřená společnost, vstup možný pouze na základě předložené vstupenky.

Prodejní výstava

ANO

Přístupnost

18+

 

Paint on Face

VIZUÁLNÍ VÝPRAVA
ZA HRANICE
NEJHLUBŠÍCH
PROŽITKŮ,
KTERÉ POCÍTÍTE HLUBOKO VE SVÉM NITRU

Partneři akce

LOGO WEB.png
Ruzovy_Slon_logo_RGB-03_horizontal-color.png
bottom of page