top of page

Záruky a reklamační řád

Dopřejte si ty nejkrásnější šperky pohodlně a bez obav.

Naše společnost si je vědoma závazku, který vůči vám, našim zákazníkům zastává a snaží se dělat maximum, pro dosažení těchto závazků k vaší maximální spokojenosti. I přes maximální úsilí naší společnosti a všech našich partnerů, mohou nastat situace, kdy je nutné vaše šperky reklamovat.

 

Společnost Royalis s.r.o. vám garantuje plně zodpovědný přístup v rámci reklamačního řízení, odborné pozouzení vzniklých problémů a jejich adekvátní formu řešení.

ZÁRUKY SPOL.

ROYALIS s.r.o.

ZÁRUKA NA ŠPERKY ROYALIS

Na všechny šperky v nabídce společnosti Royalis s.r.o. (dále jen „Royalis“) se vztahuje zákonná záruka 2 roky, a to bez ohledu na použitý materiál či osazené kameny. Platnost uvedené dvouleté záruky však podléhá správnému zacházení se šperky a dodržování uživatelských pravidel, která jsou dodávána s každým originálním šperkem, zakoupeným prostřednictvím oficiálního internetového obchodu společnosti Royalis.

Vybrané materiály, jako jsou diamanty, moissanity, drahé kovy, šperky z nerezové oceli a jiných materiálů, se vyznačují velice silnou odolností a jejich životnost není prakticky limitována. Toto opět platí pouze za předpokladu dodržení základních uživatelských standardů u konkrétního materiálu.

Naše společnost garantuje kvalitu a materiálové složení všech námi prodávaných šperků. Tuto deklaraci přebíráme od našich dodavatelů, kteří ručí za vše výše uvedené. K českým zákazníkům se tak dostávají materiály v prvotřídní kvalitě a drahé kameny přísně kontrolované mezinárodními gemologickými institucemi. Jedná se tak o materiály dodávané výhradně z ověřených zdrojů.

Společnost Royalis odebírá všechny diamanty pouze od dodavatelů, kteří jsou účastníky tzv. Kimberleyského procesu, mezi něž pochopitelně patří i Evropská unie jako celek.

Veškeré produkty a materiály, jež jsou v portfoliu společnosti Royalis a které má koncový zákazník možnost zakoupit, jsou produkty pocházející ze zahraničního zdroje. Všechny tyto produkty prošly legislativním procesem, včetně celního řízení v rámci EU. Společnost Royalis dodává tyto produkty primárně pro český trh a pro české koncové zákazníky, jimž výše uvedené deklaruje záručním listem a případnými certifikáty u vybraných typů drahokamů.

Český spotřebitel se může v případě dotazů, nejasností či podezření na neplnění našich závazků obrátit na naše zákaznické centrum, případně na jiné kompetentní orgány a instituce s působností v rámci ČR, např. na ČOI (Českou obchodní inspekci).

Vedení společnosti Royalis staví na první místo zákazníka, kterému se vždy snažíme vyjít maximálně vstříc i v případě reklamačních řízení. Budete-li mít potřebu kontaktovat vedení společnosti Royalis, ať už kvůli nejasnostem jakéhokoli typu, nebo z důvodu pochybení některého člena týmu Royalis, využijte prosím následující e-mail:

Ke všem šperkům Royalis zasíláme přiložený uživatelský informační letáček, na kterém má zákazník základní informace vysvětlující základní péči o zakoupené šperky. Informační manuál odkazuje na tento web, kde má zákazník možnost získat kompletní informace. Případně se může se svými dotazy obrátit na zákaznické centrum využitím některého z kontaktů přiložených u zakoupeného zboží.

Společně se zbožím obdrží zákazník záruční list s uvedením modelu šperku a data nákupu. V záručním listu jsou taktéž uvedeny informace ohledně reklamačního postupu, včetně adresy pro možnost zaslání reklamovaného zboží.

Veškeré další informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách naší společnosti zde:

Ze zákona jsme povinni prodávat pouze šperky označené odpovídající puncovní značkou. U šperků Royalis se setkáte nejčastěji s puncovními značkami České a Slovenské republiky, které jsou vzájemně akceptovatelné, včetně všech států V4.

puncovni-znacky-2017 CZ BW.jpg
vyobrazenie_p_znaciek SK.jpg

ZÁRUKA NA MATERIÁLY (KOVY)

Veškeré kovy použité jako základní materiály šperků Royalis odpovídají svým složením šperkařským potřebám a požadavkům na funkčnost. Všechny tyto materiály podléhají standardní, zákonem určené záruce o délce 2 roky. Tato záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení, poničení nebo poškrábání. Jednotlivé ušlechtilé kovy jsou samy o sobě prakticky bezúdržbové, avšak při nošení a při styku s kůží jsou tyto materiály vystavovány teplu, vlhkosti (potu), nečistotám, mastnotě, prachu atd. a je nutné o ně pečovat. Nejlépe uděláte, pokud k péči o své šperky využijete naše profesionální čisticí prostředky, přímo vyvinuté k tomuto účelu.

O jednotlivých možnostech včetně detailního rozdělení (určení podle typu materiálů) si můžete přečíst zde:

ZÁRUKA NA DIAMANTY

Diamanty z nabídky společnosti Royalis podléhají standardní zákonné záruce. Při správné manipulaci, vhodném uživatelském zacházení a péči zůstanou vaše diamanty stejně krásné po celý váš život.

ZÁRUKA NA MOISSANITY

Jelikož se moissanity nacházejí na stupnici tvrdosti hned za diamanty, jsou z tohoto hlediska druhým nejtrvalejším drahokamem, který si můžete pro své šperky vybrat. Moissanity podléhají standardní zákonné záruce. Při správné manipulaci, vhodném uživatelském zacházení a péči zůstanou vaše moissanity stejně krásné po celý váš život. Moissanity s označením Forever One jsou navíc výrobcem deklarované jako drahokamy, které si navždy uchovají stejný vzhled.

***

Forever One – navždy stálý moissanit – je označení pro drahokamy jako takové. Jejich stav může být ovlivněn nešetrným zacházením a nedodržováním uživatelských pokynů a běžné čisticí péče.

ZÁRUKA NA DRAHOKAMY A PERLY

Pro drahokamy a perly platí zákonná záruční doba, ale v případě těchto materiálů je pro platnost záruky NUTNÉ DODRŽOVAT UŽIVATELSKÉ RADY A POKYNY pro zacházení s těmito materiály. Některé drahokamy a perly NEJSOU URČENY PRO KAŽDODENNÍ NOŠENÍ a je opravdu NUTNÉ dodržovat správnou péči o tyto materiály.

ZÁRUKA NA IMITACE DRAHOKAMŮ A UMĚLÉ KAMENY

Umělé kameny a imitace drahokamů jsou takovými materiály, které nemají vlastnosti skutečných nerostů. Z tohoto hlediska se na ně vztahuje pouze zákonem platná záruka, a to 2 roky od zakoupení. Dvouletá záruka platí v případě dodržení základních uživatelských pravidel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE ZBOŽÍ

Veškeré objednávky, které učiníte prostřednictvím oficiálního webu nebo e-shopu společnosti Royalis s.r.o., zpracováváme pouze my jakožto přímí uchovatelé a zpracovatelé vašich osobních údajů, potřebných pro vyřízení objednávky a doručení zboží. V případě reklamačního řízení předáváme reklamované zboží k detailní analýze a následně postupujeme podle výsledku této analýzy.

Standardní doba vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů.

Procesy, ke kterým může v případě uznání reklamace dojít:

- OPRAVA ŠPERKU

- VÝMĚNA ZA NOVÝ KUS

- VRÁCENÍ PENĚZ

KDY NEDOCHÁZÍ K UZNÁNÍ REKLAMACE:

- JE-LI PROKAZATELNÉ MECHANICKÉ POŠKOZENÍ, PONIČENÍ, POŠKRÁBÁNÍ ŠPERKŮ

  Z DŮVODU NEŠETRNÉHO ZACHÁZENÍ

- ZTRÁTA KAMENE NA VIDITELNĚ POŠKOZENÉM, PONIČENÉM, POŠKRÁBANÉM ŠPERKU

- PŘI PROKÁZÁNÍ SNAHY O VIZUÁLNÍ, DESIGNOVÉ, TVAROVÉ ČI JINÉ ÚPRAVY ŠPERKŮ

 

V případě podání reklamace prosím postupujte výhradně podle následujících bodů a to především z důvodu snahy o rychlé vyřízení vaší reklamace.

1. NAHLASTE NÁM E-MAILEM DŮVOD REKLAMCE V NAŠEM ZÁKAZNICKÉMU CENTRU A K 

    OZNÁMENÍ PŘILOŽTE FOTOGRAFII DOKUMENTUJÍCÍ DŮVOD REKLAMACE. JAKMILE VAŠI

    ŽÁDOST AUTORIZUJEME, NEJČASTĚJI DO 48 HODIN, POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH

    INSTRUKCÍ:

2. PEČLIVĚ ZABALTE REKLAMOVANÝ ŠPERK DO SAMOSTATNÉ KRABIČKY A UTĚSNĚTE VOLNÝ

    PROSTOR, ABY PŘI PŘEPRAVĚ NEDOCHÁZELO K POHYBU ŠPERKU UVNITŘ.

3. VYPLŇTE PODACÍ LÍSTEK PRO ČESKOU POŠTU, AŤ MÁTE POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ.

4. ZÁSILKU POJISTĚTĚ MIN. NA ČÁSTKU 10 000 KČ.

5. NÁSLEDNĚ ODEŠLETE ZÁSILKU ČESKOU POŠTOU NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU.

6. USCHOVEJTE SI POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ ZÁSILKY.

POŠTOVNÍ ADRESA PRO ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

Royalis s.r.o.

Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

Česká republika

ELEKTRONICKÁ ADRESA PRO KONTAKTOVÁNÍ REKLAMAČNÍHO ODDĚLENÍ

bottom of page