top of page

19. plátno ze série INTIMNÍ ROZPRAVY

 

ECLIPSE (Zatmění)

U tohoto obrazu se autor rovněž soustředí na sílu prožívaného okamžiku. Tentokrát se zaměřil na typ okamžiků, které v životě přicházejí zcela bez varování
a mohou nás zastihnout nepřipravené. Dílo nás vybízí k zamyšlení, zda sami sobě umíme odpovědět na to, jestli je možné nějaký akt definovat jako něco nesprávného, nebo je to pouze naše myšlenkové nastavení, které má omezený rozsah možného pochopení podstaty takové skutečnosti. Záměrem autora je podnítit v nás vnitřní úvahy nad vlastní kapacitou chápání i racionálního uvažování. Tímto způsobem nás autor vede k zamyšlení, zda umíme odhalit, že jsme manipulováni k zaujetí nějakého postoje, či bez ohledu na okolnosti umíme k dané věci zaujmout svůj čistě vlastní a intelektuálně vyzrálý postoj, založený na racionalitě našich úvah.

Například v antickém Řecku, Římě, Egyptě byla homosexualita mezi muži běžnou věcí, změnil ji až vliv křesťanství. Položte si otázku, proč v antice bylo něco společensky normální a proč se to najednou na základě církevního vlivu změnilo? Pokud si nedokážete odpovědět, může vám být vodítkem fakt, že tento názor prosadila autorita, která si jeho následování uměla vymoci i násilím či zákonem. To nás dostává do současnosti a nejde pouze o homosexualitu, ta je zde použita pouze jako podnět k dalším úvahám.

Umíme v dnešní době najít ve svém nitru sílu k vlastnímu přesvědčení a postoji, nebo se necháváme pouze manipulovat systémem k tomu, co on chce? Jsme ve vztahu „my vs. systémová autorita“ aktivní, či spíše submisivní? Společenské spory a diskuze během covidové éry nám mohou být vodítkem při hledání odpovědí na tyto otázky.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE OBRAZ​U

Rozměr: 60 × 90 cm
Médium: olejové barvy
Nosič: bavlněné plátno 320 g/m, napnuto na podrámku – 2 cm výška
Závěrečný lak: ne
Speciální prvky: ne
Signováno: ano – vpravo dole vertikální strana
Rámováno: ne
Certifikát původu: ano

 

AUTOR DÍLA

Rady Weigl

 

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH.

ECLIPSE

20 000,00 KčPrice
    bottom of page